Оспорювання заповіту Львів, оскарження заповіту допомога юриста

Оспорювання заповіту в Україні 2021

Чи можна оскаржити заповіт?

Ефективне оскарження заповіту можливо при наявності підстав передбачених законом України. І навпаки – ризики результату оскарження заповіту мінімальні, якщо під час його складання були дотримані всі  вимоги передбачені законом України.

Хто може оспорювати заповіт?

Перш за все, потрібно ясно розуміти, хто саме має право оскарження документа навіть в тих випадках, якщо заповідач помер.

Виділяють 2 групи спадкоємців:

Згідно із законом – це ті люди, які є родичами померлого. При цьому визначається конкретна черговість спадкування – від найближчих родичів до далеких.

За заповітом – це абсолютно будь-які громадяни, в тому числі іноземні, а також юридичні особи (наприклад, громадські об’єднання) або навіть держава (наприклад, в особі Міністерства освіти і науки), яких померлий вказав як спадкоємців свого майна в тексті документа.

Разом з тим є поняття обов’язкової частки спадщини – тієї частини, яка все одно буде успадкована близькими родичами:

 • діти, але тільки в тому випадку якщо вони непрацездатні (визнані інвалідами 1 або 2 групи), при цьому їх вік не має значення;
 • всі неповнолітні діти;
 • чоловік або дружина померлої людини;
 • батьки, в тому числі всиновлених;
 • особи, які перебували на утриманні у померлого.

Цивільне законодавство вказує, що в будь-якому випадку ці громадяни успадковують як мінімум 50% частки, яка належала б їм, якби заповіту не було.

Таким чином, при наявності цих спадкоємців навіть текст заповіту не може перешкоджати їх вступу в свої права – тобто обов’язкова частка закріплена як гарантія держави.

Хто може прийняти спадщину?

Отримайте пораду юриста за 15 хвилин! Телефонуйте:  (067) 93 80 165

Підстави для оскарження

Випадки оскарження заповіту після смерті заповідача досить поширені в цивільному судочинстві, тому питати про те, чи можна оскаржувати заповіт, по суті, не варто.

В цілому всі прецеденти, коли доводиться проводити додатковий розгляд, можна розділити на 2 великі групи:

Ставиться під сумнів сам заповіт – факт складання, текст, особливості його написання і т.п. Тоді заповіт визнається юридично нікчемним – і не є чинним.

Коли текст не ставиться під сумнів, але вважається, що його можна оскаржити за визначеними підставами.

З заповітом можна проводити дії: змінити умови; оскаржити; визнати недійсним. Всі заходи, проведені за життя заповідача можна реалізувати за участю нотаріуса.

Якщо спадкодавець помер, то внести будь-які зміни в документ або визнати його недійсним, можна тільки в судовому порядку. Для того, щоб у судових виконавців були підстави визнати документ недійсним, зацікавлені особи повинні надати докази відповідних фактів, що обумовлюють, на їхню думку, такий статус документа:

 • оформлення документа під психічним чи фізичним впливом;
 • наявність психічних відхилень у особи, яка склала заповіт;
 • важка хвороба або недієздатність в момент оформлення документації.

Щоб зрозуміти, як можна оскаржити заповіт, слід знати приводи, на підставі яких документ заперечується:

 • підписання документа особою, яка не має на це юридичного права;
 • оформлення документа без урахування нормативних вимог;
 • складання заповіту за дорученням;
 • складання одного документа декількома спадкодавцями, кожен з яких відображає в ньому свою волю щодо свого майна;
 • відсутній свідок складання документа;
 • свідок, який згаданий в документі, за фактом, не був присутній під час підписання заповіту, і може це підтвердити, надавши алібі.

Особливу увагу потрібно приділяти негідним спадкоємцям. Це ті особи, які здійснювали протиправні дії, щоб вплинути на волю спадкодавця, в зв’язку з яким і були визнані такими.

Під протиправними діями закон розуміє певні маніпуляції, які і можуть стати причиною визнання особи недостойним спадкоємцем, а саме:

Якщо він не виконав перед померлим ті обов’язки, що були на нього покладені.

Якщо родич, який і повинен бути спадкоємцем, позбавили прав на дитину, що виступає заповідачем і т. д.

Якщо заповіт, в принципі, складено з похибками, які визнані істотними, то цей документ набуває статусу нікчемного і не матиме ніякої сили.

негідні спадкоємці

Якщо заповіт юридично мізерний

У деяких варіантах документ буде визнаний юридично недійсним, відповідно, весь його текст буде незначним, і ніяких правових наслідків воно не матиме. Причин для цього може бути декілька:

Якщо він не був підписаний нотаріусом – пряма підстава для його анулювання.

Якщо в ньому відсутня точна інформація про спадкоємців або ж інформація представлена з помилками, які не дозволяють надійно визначити особистість громадян, що вступають у спадок.

Якщо процес складання і написання заповіту супроводжувався втручанням третіх осіб – заповіт може скласти тільки сам заповідач. Слід звернути увагу, що навіть за дорученням документ скласти неможливо.

Якщо воно було оформлено без свідків, це теж підстава для його анулювання. Однак в деяких випадках допустимо оформляти і без свідків.

Неприпустимо складання від імені двох, трьох і більше громадян. Наприклад, якщо чоловік і жінка хочуть заповідати квартиру, яка знаходиться в їхній спільній власності, то документ становить лише один з них, а другий дає свою письмову згоду на дії першого, причому ця згода теж завіряється у нотаріуса.

Нарешті, якщо заповідач на момент складання був частково або повністю недієздатним, то документ нікчемний. Факт недієздатності може бути встановлений тільки в суді.

Якщо заповіт оскаржується по суті

В інших випадках обґрунтованість тексту, а також особливості обстановки, в яких він складався, можна оскаржити по суті. Це проводиться тільки в судовому порядку. Причини можуть бути самі різні:

Оформлялося в обстановці, що виключає можливість прийняття добровільного рішення заповідачем: під загрозою розправи, шкоди здоров’ю, в ситуації психічного насильства або психологічного тиску.

Заповіт також може складатися в таких умовах, які виключають можливість адекватної поведінки заповідача – наприклад, стан сп’яніння або глибокого психологічного шоку, афекту і т.п. Довести цей момент досить важко, але в той же час можливо.

Чи не були відображені ті особи, які мають обов’язкову частку – вони перераховані вище. Тоді довести своє право на отримання спадщини належить саме їм. Зазвичай зробити це досить просто – надаються документи, що підтверджують родинні зв’язки, а також (при необхідності) – факт непрацездатності.

Сумніви в достовірності в цілому і відповідно, підписи померлого громадянина – тобто припущення про те, що заповіт підроблено.

Якщо в тексті міститься згадка і розпорядження тими об’єктами, які не перебувають у власності померлого, оскаржити його цілком реально. Найбільш поширений випадок – один заповідач передає свою квартиру, яка була придбана під час офіційного шлюбу, без письмового, нотаріально завіреної згоди чоловіка або дружини.

Оскільки в даному випадку питання про те, чи можна оскаржити заповіт, коли вже сталася смерть заповідача, вирішується тільки через суд, то всі зацікавлені особи повинні заздалегідь подбати про те, щоб були зібрані всі докази. Перш за все, це відповідні документи (медичні, показання свідків та інші). Нерідко доводиться проводити і експертизи.

недійсний заповіт

Як зібрати докази для суду

Для того, щоб вирішити питання зі спадщиною свого родича швидко, перш ніж звертатися до судової організацію, слід підготуватися:

 • Зібрати докази про подію, яка буде підставою для оскарження волі заповідача.
 • Ініціювати накладення арешту на майно з метою заборони його продажу до з’ясування обставин.
 • Ведення переговорів з родичами, права яких планується сперечатися.
 • Спроба вирішити питання мирним шляхом.

Проведення самостійної оцінки з власної та медичної точки зору про ймовірність примусу спадкодавця до написання заповіту.

 • У суді можна використовувати докази:показання свідка;
 • медичні довідки;
 • результати розтину;
 • інформацію, отриману від лікаря;
 • документи, що підтверджують умови проживання заповідача.

Терміни оскарження

З огляду на, що юридичні наслідки заповіту наступають тільки після смерті заповідача (особи, яка склала заповіт), його можна оскаржити тільки після смерті останнього. Тобто оспорювання заповіту до моменту смерті особи, яка його склала, неможливо.

Крім того, відповідно до ст.ст. 256, 257, 261 ЦК України оспорювання заповіту можливо протягом загального строку позовної давності, тобто протягом 3-х років з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Для певних випадків, законом передбачені правила переривання, зупинення та неврахування цього терміну.

Подача заяву про оскарження заповіту здійснюється в такі строки:

Щоб визнати заповіт недійсним, можна ініціювати процедуру максимально протягом 3 років з дня смерті заповідача.

У випадку з оспориним заповітом дається максимальний термін 1 рік з того дня, коли спадкоємці вступили в силу (півроку після смерті заповідача).

Важливо! Терміни можуть бути відновлені за рішенням судді в тих випадках, коли позивач об’єктивно не міг подати позов у визначений період часу: важка хвороба, догляд за тяжкохворим родичем, форс-мажорні обставини, затримання поліцією, арешт, стихійні лиха.

Який заповіт не можна оскаржити?

Заповіт – це вид угоди, яка відповідно до цивільного законодавства завжди може бути оскаржена. Відповідно, заповіт може бути оскаржений, але тільки після смерті спадкодавця і в судовому порядку.

Інших варіантів просто не допускається. Крім того необхідна наявність певних підстав, без яких також у суду не буде причин визнати документ недійсним. Щоб уникнути розглядів, все повинно спочатку бути відповідно до закону, в чому допоможуть грамотні юристи. Головним заходом запобігання проблем з заповітом, а саме забезпечення можливості в подальшому уникнути його оскарження, визначається залучення свідків, які в наслідок можуть навіть виступити в суді з відповідними показаннями.

 • При цьому потрібно точно визначати, хто не може виступати свідком.
 • Нотаріус, а також інша особа, яка здійснювала завірення заповіт.
 • Особа, на користь якої раніше була оформлена відмова від заповіту.
 • Особи, які брали участь в складанні заповіту, але при цьому не знають мови.
 • Особи з обмеженою дієздатністю або повною її відсутністю.
 • Особи з фізичними або психологічними вадами, які не дозволяють їм усвідомлювати і оцінювати те, що відбувається.

У деяких ситуаціях запрошення свідків, це обов’язкова процесуальна частина. Йдеться про ситуації, коли підписується закритий заповіт. При його складанні необхідно залучати двох свідків, які б в наслідок змогли виступити в судовому засіданні, якщо справа дійде до оскарження заповіту. Велике значення варто надавати і станом здоров’я заповідача.

Нерідко його нестабільність призводить до появи можливості оскаржити заповіт. Подібні моменти будуть доводитися за рахунок документів медичного характеру і навіть експертиз, які проводяться посмертно і за рішенням суду.

Щоб подібні підстави не стали причиною для скасування документа, необхідно в день складання заповіту добре підготуватися і заздалегідь на конкретну дату отримати довідку, яка б підтверджувала, що здоров’я у заповідача в порядку, значить, ніяких обмежень для здійснення угоди немає.

Оскарження заповіту Львів потрібна допомога юриста? Телефонуйте в компанію Реалекс: (067) 93 80 165